top of page

Les titulacions de Cambridge English proporcionen no només un certificat sinó un aprenentatge sòlid i continuat de la llengua anglesa, pas a pas, d’una forma efectiva, gratificant i amena.

Cada examen es centra en un nivell del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER) i ajuda als alumnes a millorar la seva comprensió i expressió oral i escrita.

Well-Come ofereix cursos per a tots els nivells, des de la preparació dels exàmens pels més petits (Young Learners) fins al nivell C2 Proficiency.

image.png

Què són les titulacions de Cambridge per Young Learners ?

Són una sèrie d’exàmens d’anglès – Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers – per a alumnes de 6 a 12 anys. Són exàmens divertits, dissenyats amb colors vius i que es basen en activitats que incentiven l’aprenentatge dels nens i nenes.

YLE.jpeg
bottom of page